Môi Trường Công Ty

NỘI DUNG THI ĐẤU KỸ NĂNG SẢN XUẤT

 

Người hạnh phúc không phải là người được sống trong hoàn cảnh thuận lợi nào mà là một người có thái độ sống tốt trước bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cùng chia sẻ và cố gắng vượt qua đại dịch cùng Công Ty TNHH Wagon nhé. Chúc tất cả luôn bình an!

Có 8 hạng mục thi đấu, bao gồm nơi thi đấu, khâu chuẩn bị, quy định, trọng tài và người phụ trách được chia như sau:

Sân thi:

 • Thi bẻ liệu tại xưởng ép đúc xưởng 1
 • Xâu liệu mài bóng ở xưởng 4 mài bóng
 • Thi lắp ráp ở xưởng 11 lắp ráp
 • Thi lên giá xi mạ ở xưởng lên giá xi mạ xưởng 5
 • Thi dán keo, bỏ bịch, kiểm hàng ở xưởng đóng gói xưởng 9
 • Thi kỹ năng máy tính thi tại văn phòng xưởng 10

Quy định cuộc thi:

 • Bẻ liệu, xâu liệu, lắp ráp, dán keo, bỏ bịch, kiểm hàng sẽ thi trong vòng 10 phút, trong 10 phút thí sinh nào làm được số lượng cao nhất sẽ tính giải nhất, cao thứ 2 sẽ giải nhì, cao thứ 3 sẽ giải 3. Nếu trong quá trình thi đấu 2 thí sinh có điểm cao trong top giải 1, 2, 3 bằng nhau sẽ do trọng tài đưa ra 1 hạng mục phụ cho 2 thí sinh thi đấu để chon ra thí sinh có thứ tự cao hơn thí sinh còn lại.
 • Số lượng hàng thí sinh làm ra sẽ do trọng tài và ban tổ chức kiểm đếm, chỉ những sản phẩm đạt chất lượng mới được tính hợp lệ.
 • Lên gia xi mạ tính theo giá: thí sinh nào hoàn thành 1 giá trong thời gian nhanh nhất sẽ thắng, người nhanh thứ nhì tính thứ nhì, nhanh thứ ba sẽ tính thứ ba.
 • Thi máy tính đề và quy định bộ phận quản lý sẽ ra.

Thí sinh tham gia chuẩn bị:

 • Thí sinh tham gia có thể xin chủ quản đến bộ phận tham gia tập luyện trước.
 • Khi thi đấu phải đến đúng giờ nếu đến trể sau khi điểm danh sẽ mất quyền thi đấu.

Chuẩn bị sân đấu

 • Khi nào đấu ở bộ phận nào thì chủ quản cán bộ bộ phận đó sẽ chuẩn bị nguyên phụ liệu cho thí sinh thi đấu
 • Các mã hàng thi đấu phải đồng nhất
 • Chủ quản cán bộ xưởng phải chuẩn bị không gian và vị trí cho các thí sinh thi đấu được thuận lợi.

Trọng tài

 • Hỷ phú Dậu
 • Ngô Quốc Dũng

Quay phim

 • Lê Khắc Cương