Quà tặng

Mở Thư

Mô tả sản phẩm:
Hợp kim kẽm

Thông số kỹ thuật liên quan:
Kích thước thông thường là 70 ~ 120mm

Mô tả tính năng:
Thiết kế độc đáo và cổ điển có vai trò chức năng và giá trị của bộ sưu tập.