Nhà Máy Đông Quan

Khách Hàng Trang Sức Của Tory Burch Thăm Nhà Máy Wagon Đông Quan

Đội nữ trang của thương hiệu Tory Burch của Mỹ đã đến thăm nhà máy Wagon ở Đông Quan vào ngày 07 tháng 5 năm 2021. Qua chuyến thăm xưởng sản xuất nhà máy, chúng tôi đã tìm hiểu về quy trình sản xuất, hiểu sâu hơn và khẳng định thêm về Wagon, đầy đủ sự hợp tác trong tương lai đạt được niềm tin.