Call us

0251 368 2911

Working Time

Monday – Saturday

Support 24/7

info@wagon.com.vn

News

Tapestry_COACH Giám đốc Mua hàng Châu Á Thái Bình Dương Thăm Cơ sở Weiguang Việt Nam

Thương hiệu toàn cầu Tapestry_COACH Mua Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương, 28 Tháng Ba 2018 đến thăm Tập đoàn Weiguang Việt Nam căn cứ một lần nữa, bước này sự hiểu biết sâu sắc về kế hoạch sản xuất tổng thể của công ty chúng tôi, khuôn hệ thống sản xuất 2.0 / tương lai tốc độ cao đúc và tấm kim loại cho siêu âm Hệ thống / hệ thống mạ tự động và các dự án hiệu quả khác mang lại một mức độ công nhận cao!