Call us

0251 368 2911

Working Time

Monday – Saturday

Support 24/7

info@wagon.com.vn

Environment

Performance bonus mode of the Wagon company

Chế độ thưởng hiệu suất của công ty Wagon được áp dụng từ năm 2017 .
Theo năng lực của từng nhân viên .. Ngoài lương cơ bản / lương tăng ca
Hàng tháng sau khi đạt mục tiêu hiệu suất, công ty sẽ phát hành tiền thưởng
1. Cấp nhân viên : 1 triệu → 3 triệu
2. Cấp nhóm trưởng : 2 triệu → 5 triệu (bao gồm cả quản lý nhân viên cấp dưới)
3. Tổ trưởng : 3 triệu → 8 triệu (bao gồm cả quản lý nhân viên cấp dưới

QUY ĐỊNH TIỀN THƯỞNG HIỆU SUẤT

1. Công nhân dựa theo tiêu chuẩn IE của bộ phận IE đặt ra để tính ra hiệu suất vượt đạt được trong ngày, phương thức tính như sau:
– Lương CB của công nhân (dựa theo quy định nhà nước nếu có môi trường độc hại thì thêm tiền trợ cấp độc hại)/26 ngày = tiền lương 1 ngày
– Tiền lương 1 ngày * hiệu suất IE vượt = số tiền hiệu suất trong ngày
Ví Dụ :
– 4,696,200 VND (Đã gồm trợ cấp độc hại)/ 26ngày = 180,623 VND
– 180,623 * 40% = 72,249 VND

2. Cách tính tiền cho người nhận hiệu suất bình quân:
-Nhân viên hoặc công nhân hậu cần dựa theo danh sách của bộ phận cung cấp, trợ lý = tiền hiệu suất bình quận của công nhân trong bộ phận X 1
-Cán bộ dự bị hoặc nhóm phó, Nhóm trưởng = tiền hiệu suất bình quận của công nhân trong bộ phận X 2

3. Nếu phát sinh nghỉ phép đối với những người hưởng hiệu suất bình quân thì dựa theo ngày công của nhân sự cung cấp

4. Trong tháng kháng công theo luật định, bị sa thải, thử việc không đạt sẽ hủy bỏ tiền thưởng  hiệu suất

5. Tiền thưởng hiệu suất trong tháng dựa trên số ngày làm việc thực tế trong tháng tính hiệu suất

Quá hấp dẫn đúng không nào các bạn. Cùng xem một số bạn công nhân nỗ lực làm việc, đạt hiệu suất cao nói gì về phúc lợi này nhé: