Nhà Máy Đông Quan

Cục Văn hóa, Đài Phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao thành phố Đông Quan

Cục Văn hóa, Phát thanh, Truyền hình, Du lịch và Thể thao thành phố Đông Quan và Cục Thể thao thành phố Thành Đô đã phối hợp thực hiện một cuộc khảo sát thực địa đặc biệt về ngành thể thao ở Đông Quan. Tại điểm dừng chân đầu tiên vào sáng ngày 13 tháng 9, tôi đến Công ty TNHH Quà tặng Toa xe Đông Quan, một doanh nghiệp tiêu biểu về văn hóa thể thao tại Đông Quan. tới các sự kiện quy mô lớn như World Cup / Olympic / Asian Games / World Expo. Đồng thời, ông bày tỏ sự kỳ vọng lớn vào World Cup 2026 tại Hoa Kỳ, Canada và Mexico và mọi sự kiện trong tương lai. Với tư cách là đại diện của các doanh nghiệp Đông Quan, Wagon sẽ tiếp tục đóng góp cho ngành văn hóa thể thao Trung Quốc của chúng ta trên thị trường thế giới.